Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou - [CBC01030]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 171 728,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 0,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.