Novinky

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

08.03.2017

V rámci Medzinárodného dňa žien sa Granty EHP a Nórska pripájajú k iniciatíve "Action Day Countering Sexist Hate Speech" (Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom), ktorá bola vyhlásená tento týždeň Radou Euró...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

16.01.2017

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora Fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku. http://eeagrants.org/News/2017/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-the-Act...

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informácie o aktuálne voľných finančných prostriedkov pre financovanie žiadosti o príspevky

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informác...

01.12.2016

V zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni, bod M., Národný kontaktný bod ku dňu 30.11.2016 zrušil samostatné alokácie pre jednotlivé tematické komponenty a vytvoril z voľných finančných pros...

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom boli dnes podpísané v Bratislave.

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenšt...

28.11.2016

Slávnostný podpis memoránd o porozumení sa uskutočnil dnes, dňa 28. novembra 2016 o 14,00 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Memorandá podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav La...

Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom spečatí nové obdobie finančnej podpory z grantov EHP a Nórska

Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom spečatí nové obdobie finančnej podpory z grantov EHP a Nórska

22.11.2016

Cezhraničná spolupráca, ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, miestne regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, domáce a rodovo podmienené násilie či zel...

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

10.11.2016

Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kult...

Oznam pre aktuálnych realizátorov bilaterálnych aktivít v rámci opatrenia B bilaterálnych fondov

10.11.2016

Žiadatelia o príspevok z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B, ktorí realizujú schválené bilaterálne aktivity s termínom realizácie do 31.1.2017 (v zmysle pôvodného oznámenia o otvorení opatrenia B bilaterálnych fo...

Program Cezhraničná spolupráca: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

17.10.2016

Vážení prijímatelia,   z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK08 Cezhraničná spolupráca Vás ako prijímateľov prostriedkov v rámci výzvy CBC01 týmto...

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

25.08.2016

Vážení prijímatelia, z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev ...

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

15.08.2016

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou repu...

Slovensko – ukrajinské pohraničie ožilo cyklopodujatím Herkules na kolesách

Slovensko – ukrajinské pohraničie ožilo cyklopodujatím Herkules na kolesách

15.08.2016

Pelotón takmer 80 mladých ľudí a detí z Ukrajiny, Nórska, Slovenska prekročil štátnu hranicu Malyj Bereznyj – Ubľa po takmer 50 kilometroch jazdy krásnou Užanskou dolinou. Na hraničnom priechode účastníkov čakalo sláv...

Žijúca legenda horskej cyklistiky Filip Polc na podujatí úradu vlády Herkules na kolesách

Žijúca legenda horskej cyklistiky Filip Polc na podujatí úradu vlády Herkules na kolesách

10.08.2016

Už zajtra, vo štvrtok 11.augusta 2016 sa v Užhorode na Ukrajine začne medzinárodné podujatie Herkoles – Herkules na kolesách, ktorého organizátorom je Úrad vlády SR a ktorého cieľom je spoznať a spopularizovať turisti...

PROGRAM CYKLOPODUJATIA: Herkoles – Herkules na kolesách

09.08.2016

Zakarpatie na Ukrajine a Východné Slovensko sú regióny, v ktorých sa výrazne prelína západoeurópska kultúra s východnou, tzv. byzantskou kultúrou. Regiónmi, kde sa stýkajú tri jazykové oblasti a etniká, kde v súzvuku ...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spolup...

19.07.2016

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spoluprácu. http://eeagrants.org/News/2016/Invitation-to-bid-Fund-Operato...

Úrad vlády SR pripravuje rokovania o detailoch nového programového obdobia grantov EHP a Nórska

01.06.2016

V súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti, týkajúcimi sa prípravy programového obdobia z grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR informuje, že vykonáva  dôslednú prípravu na oficiálny začiatok rokovaní s Nórskom, Islan...

Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni programov v rámci opatrenia B stále ot...

31.05.2016

Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi ...

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

13.05.2016

Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien a ich detí. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva Európskej únie takmer š...

Projekt Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Slovenska a Ukrajiny aj v 3D - projekt InovEduc

13.05.2016

Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých školách prostredníctvom využitia najmodernejších technológií virtuálnej a rozšíren...

Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce

10.05.2016

Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290  eur...

1 2 »