Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Verejný obstarávateľ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra   vyhlásil dňa 1.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Prezentácia hradbových múrov“. Ponuky je možné predkladať do 17.3.2017. Prepodkladaná hodnota zákazky je 21 229,83€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC01001 - Opatrenia na prítokoch Handlovky – Jalovský potok - projektová dokumentácia a autorský dohľad SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany VODOTIKA, a.s., Bosáková 7, Bratislava 18 240,00 €
ACC01001 - Poskytnutie poradenských služieb pre obstarávanie 13 podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na 13 stavbách v rámci projektu Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom (zopakované VO) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany B&V Pro s.r.o., Uralská 1493/15, 040 12 Košice 15 600,00 €
ACC01002 - Dodávka elektroniky pre projekt „Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy – Ondava pre život Nižná Polianka Ing. Vladimír Malata – ZETTEC, Royova č. 367/17; Prevádzka: Bardejovská č. 46, 080 06 Prešov 3 349,80 €
ACC01002 - Dodanie PR predmetov Združenie miest a obcí Slovenska TOPNES s.r.o.,Narcisová 16, Bratislava 9 032,40 €
ACC01002 - Dodávka ručných pracovných nástrojov Nižná Polianka BBD Pro s.r.o., Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov 14 227,18 €
ACC01002 - Dodanie vybavenia pre drevoobrábaciu dielňu Nižná Polianka LANAKA spol. s r.o., Kapušany 130, 082 12 Kapušany 15 652,26 €
ACC01002 - Dodanie vybavenia pre kovoobrábaciu dielňu Nižná Polianka Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov 12 786,43 €
ACC01002 - Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok Nižná Polianka VAŠA slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 71 294,17 €
ACC01002 - Dodávka zariadení pre hasičské a záchranárske činnosti Nižná Polianka Ján Bľanda - UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov, 17 482,35 €
ACC01003 - Služby spojené s riadením projektu -externý manažment (zopakované VO) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice PRO AGE s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 22 800,00 €
ACC01003 - Tvorba adaptačnej stratégie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice STU, stavebná fakulta,Bratislava 21 360,00 €
ACC01003 - Zhotovenie propagačných materiálov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice Twelve s.r.o., Bernoláková 2360/17, 040 11 Košice - Západ 15 960,00 €
ACC02002 - Real. Projekt Daždovém záhrady a výsadba stromov v menste ZV Mesto Zvolen Ing. TatianaSchlampová, CSc., - PERENA, ul. Čerešňova 7, 974 05 B. Bystrica 2 300,00 €
ACC02002 - Realizačný projekt na "Podzemné nádrže pre zachytenie a využitie dažďovej vody" Mesto Zvolen LEDEX spol. s r.o., Jánošíkova 5, 942 01 Šurany 7 440,00 €
ACC02002 - Realizačný projekt na "Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží" Mesto Zvolen LESEL s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce 7 500,00 €
ACC02002 - nVypracovanie projektovej dokumentácie k časti 3 pre "Bioklimatické retenčné vodné toky" Technická univerzita Zvolen 3) LESEL, s.r.o., Lúčna 3, 044 42 Rozhanovce 11 280,00 €
ACC02002 - Realizačný projekt na "Rekonštrukciu časti plochej strechy autobusovej stanice vo Zvolene na vegetačnú plochú strechu Mesto Zvolen VAX PROJEKT s.r.o., Bystrický rad 81, 960 01 Zvole 10 680,00 €
ACC02002 - Nákup stromov a ich výsadba Mesto Zvolen Púchovská záhradnícka s.r.o., 1.mája 834, 020001 Púchov 10 499,00 €
ACC02002 - Nákup stromov a ich výsadba(2) Mesto Zvolen Púchovská záhradnícka s.r.o., 1. mája 834, 020 01 Púchov 10 500,00 €
ACC02002 - Projektová dokumentácia pre Likvidáciu dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami (1.časť) - zopakované VO Technická univerzita Zvolen Ipros, s. r. o., Ing. Roman Baláži, Kasalová 2,949 01 Nitra 6 240,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »