VODA OKOLO NÁS - WAU - [ACC03023]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 487,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 487,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 31 589,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 6 176,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.