Živá voda - [ACC03054]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 580,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 580,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 35 622,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 34 820,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.