Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v základnej škole s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch - [ACC03062]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 39 955,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 39 955,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 508,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 508,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.