Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš - [ACC03063]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 37 350,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 37 350,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 29 880,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 28 223,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.