Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - [ACC03072]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 38 780,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 38 780,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 38 747,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 38 747,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.