Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici - [CBC01017]


Základné informácie

  • Kód projektu: CBC01017
  • Názov projektu: Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
  • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice IV
  • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
  • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2017
  • Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Komponent/opatrenie: Hraničné prechody
  • Status:Ukončený

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 829 180,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 829 180,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 735 669,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 735 669,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.