Aplikácia na predloženie žiadosti o projekt

Prostredníctvom aplikácie je potrebné predkladať výlučne finálne znenia jednotlivých dokumentov a príloh.
Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)
Základné informácie
Formát: +421 2 xxx xx xxx, +421 9xx xxx xxx
Môžete zadať len jeden kontaktný email
DokumentyMaximálna veľkosť jedného súboru je 2MB
Povolené formáty: xls xlsx
Povinné prílohy
Povolené formáty: PDF
Povolené formáty: PDF
Odporúčané prílohy
Nepovinné prílohy
Povolené formáty pre nepovinné prílohy: pdf