Ministerstvo životného prostredia SR: Výsledky výberového procesu v programe Klíma - výzvy ACC04 a ACC05

03.11.2021

Dňa 26.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev č. 3, kód ACC05 a č. 4, kód ACC04.


Výsledky výziev ACC04 a ACC05 sú k dispozícii na webovej stránke správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR