Otvárame fond pre bilaterálne vzťahy pre on-line bilaterálne iniciatívy v kultúre, politickej a inštitucionálnej oblasti!

17.03.2021

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy.

Národný kontaktný bod dňa 17. marca 2021 vyhlásil výzvu:

FBR02 – otvorená výzva zameraná na online bilaterálne iniciatívy v dvoch oblastiach podpory:

  • Politická a inštitucionálna spolupráca  medzi Slovenskom a Nórskom.
  • Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.

Cieľom výzvy je podporiť on-line iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom v definovaných oblastiach podpory. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 200 000 €. V rámci výzvy je možné uchádzať o príspevok na iniciatívy, ktoré budú svojím charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o on-line semináre, workshopy, konferencie, diskusie a pod.). Minimálna výška príspevku prestavuje 10 000 €, maximálna výška príspevku predstavuje 50 000 €.


Výzva FBR02

Všeobecné informácie o Fonde pre bilaterálne vzťahy