Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky výzvy DGV03

21.04.2022

28. marca 2022 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu DGV03.

Výzva DGV03 bola vyhlásená 16. augusta 2021 a bola zameraná na zvýšenie kvality služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 2 000 000 €.

Výzva bola uzatvorená 2. novembra 2021. Predložené boli celkovo 3 žiadosti o projekt v celkovej výške 1 367 011 €. Rozhodnutím Správcu programu budú podporené dva projekty v celkovej výške projektového grantu 902 330 €. Jeden z podporených projektov bude implementovaný v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.


Výsledky výzvy DGV03