Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca: Výsledky výzvy CLT01

13.08.2020

Dňa 27.7.2020 Úrad vlady SR ako Správca programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie o podporení projektov) pre výzvu CLT01.

Výzva CLT01 bola vyhlásená dňa 26.7.2019 a bola zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre opätovné alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu ich podnikateľského potenciálu.

Otvorená výzva CLT01 bola uzatvorená dňa 29.11.2019 a v rámci nej bolo doručených 66 žiadostí v celkovej sume 58 986 436 €. Aktuálne bude v rámci výzvy podporených 12 projektov  v objeme 10 158 938 €. Všetkých 12 projektov bude realizovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska alebo Islandu. 14 projektov je umiestnených na Rezervnom zozname pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov alebo realokácie do výzvy CLT01.

Výsledky výzvy môžete nájsť tu: Tabuľka_Výsledky výzvy CLT01