Možno hľadáme práve teba!

14.07.2022

Zaujímajú ťa témy a projekty podporené cez Granty EHP a Nórska a chcel by si byť súčasťou nášho tímu?

Hľadáme študenta/-ku vysokej školy na dohodu o brigádnickej činnosti študentov na MIRRI SR na odbor Grantov EHP a Nórska. Naše programy podporujú celú paletu kritických tém v spoločnosti, ako je rodová rovnosť, znižovanie domáceho násilia, boj s nenávistnými a extrémnymi prejavmi v spoločnosti pomocou kultúry, miestny rozvoj, dobrá správa vecí verejných, či inklúzia Rómov. Tvojou náplňou práce by bola evidencia projektových a programových údajov do portálu GRACE, preklady z aj do anglického jazyka, overovanie náležitostí publicity (webstránky projektov, publikačných a reklamných materiálov), či nápomocná projektová činnosť projektovým manažérom.

Odmena: 10€/hod brutto; s možnosťou zvýšenia v ďalšom roku

Ak ťa ponuka zaujala a chcel by si sa viac angažovať do rozvoja našej spoločnosti, neváhaj zaslať svoj životopis a stať sa súčasťou nášho tímu!

Tvoj životopis a stručné a zároveň výstižné uvedenie, prečo máš záujem o prácu pre Granty EHP a Nórska, očakávame do 15. augusta 2022 na e-mailovej adrese eeagrants@mirri.gov.sk.