Chceme rásť zdravo


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P22
 • Názov projektu: Chceme rásť zdravo
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Považská Bystrica
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 22 990 €