Ekoučebňa na GYMPABA (ECG)


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03P16
 • Názov projektu: Ekoučebňa na GYMPABA (ECG)
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava V
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 26 500 €