Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí


NázovProjektObsatarávateľStav

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva