MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02P02
 • Názov projektu: MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 400 000 €