Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC02P06
 • Názov projektu: Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Šaľa
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: mesto Šaľa
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 858 814 €