TestBINPROJEKT1


Základné informácie

 • Kód projektu: BIN01001
 • Názov projektu: TestBINPROJEKT1
 • Program: Obchod a inovácie
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Bardejov
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: TESTBINPRIJIMATEL1
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 150 000 €