Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC01P01
 • Názov projektu: Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
 • Program: Klíma
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Bardejov
 • Začiatok realizácie projektu:
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mesto Bardejov
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 399 970 €