Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC01P01
  • Názov projektu: Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Bardejov
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Mesto Bardejov
  • Webová stránka projektu: klimabardejov.bardejov.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 399 970 €