Obnova Radnice v Levoči - 1. etapa

Projekt: Radnica otvorená komunitám (Radnica)

Verejný obstarávateľ: Mesto Levoča

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 10.09.2021

Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy radnice v Levoči v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Ide najmä o obnovu prízemia a západného suterénu, rekonštrukciu napojení na rozvody inžinierskych sietí - bez zmeny súčasnej funkcie.