Výzva ACC04 – výzva na obnovu mokradí

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu Klíma plánuje vyhlásiť výzvu s názvom ACC04 – výzva na obnovu mokradí.


Oprávnené aktivity:

  • Realizácia opatrení na obnovu ekosystémov mokradí
  • Kampane na zvyšovanie povedomia o význame ekosystémov mokradí

Alokácia výzvy: 4 800 000 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: 30. november 2020