Výzva ACC05 – výzva na zvyšovanie povedomia o zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu Klíma plánuje vyhlásiť výzvu s názvom ACC05 – výzva na zvyšovanie povedomia o zmene klímy.


Oprávnené aktivity:

  • Informačné kampane
  • Tréningy, kurzy a semináre

Alokácia výzvy: 876 838 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: 15. december 2020