Výzva DGV02 – výzva na podporu existujúcich poradenských center a bezpečných ženských domov spĺňajúcich minimálne štandardy Rady EÚ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásiť výzvu s názvom DGV02 – výzva na podporu existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov spĺňajúcich minimálne štandardy Rady EÚ.


Oprávnené aktivity:

  • Poskytovanie poradenských služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia
  • Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni
  • Kampane na zvyšovanie povedomia o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia

Alokácia výzvy: 3 329 412 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: november 2020 (v závislosti od dohody s MPSVaR SR)