Výzva DGV03 – výzva na zvýšenie kvality služieb s cieľom naplniť minimálne štandardy Rady EÚ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásiť výzvu s názvom DGV03 – výzva na zvýšenie kvality služieb s cieľom naplniť minimálne štandardy Rady EÚ


Oprávnené aktivity:

  • Špecializácia centier poskytujúcich sociálne služby a poradenské služby obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia
  • Zlepšenie podmienok pre prácu s deťmi v bezpečných ženských domoch a poradenských centrách

Alokácia výzvy: 2 000 000 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: marec 2021 (v závislosti od dohody s MPSVaR SR)