Výzva DGV04 – výzva na špecializované služby poskytované zraniteľným skupinám, ako aj služieb zameraných na páchateľov násilia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásiť výzvu s názvom DGV04 – výzva na špecializované služby poskytované zraniteľným skupinám, ako aj služieb zameraných na páchateľov násilia.


Oprávnené aktivity:

  • Poskytovanie služieb špecializovaným skupinám, ako sú obete znásilnenia a obete so závislosťou
  • Poskytovanie služieb centrami pracujúcim s násilníkmi
  • Pilotné projekty zamerané na tzv. Jednotky sexuálnych útokov (prenos dobrej praxe z Nórska)

Alokácia výzvy: 1 000 000 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: december 2021. Je možné, že výzva bude nahradená preddefinovaným (národným projektom).