Výzva LDI03 – výzva na budovanie kapacít miestnych (lokálnych) mimovládny organizácií pracujúcich s rómskou komunitou

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov plánuje vyhlásiť výzvu s názvom LDI03 – výzva na budovanie kapacít miestnych (lokálnych) mimovládny organizácií pracujúcich s rómskou komunitou.


Oprávnené aktivity:

  • Podpora kapacít miestnych organizácií aktívnych v sociálnej inklúzii MRK
  • Zvyšovanie povedomia, vyhľadávacie a advokačné aktivity
  • Boj proti nenávistnému vyjadrovaniu, vrátane podpory siete pomáhajúcej obetiam zločinov z nenávisti

Alokácia výzvy: 1 247 059 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: 15. november 2020