Výzva BIN SGS02 – výzva na projekty inštitucionálnej spolupráce

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP plánuje vyhlásiť výzvu s názvom BIN SGS02 – výzva na projekty inštitucionálnej spolupráce.


Oprávnené aktivity:

  • Podpora synergií medzi výskumom, vzdelávaním a prácou
  • Podpora inovatívnych postupov vo vzdelávaní
  • Tvorba osnov v partnerstve so súkromným sektorom a rozvoj kvality duálneho vzdelávania

Alokácia výzvy: 2 470 588 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: september 2021