Výzva BIN SGS03 – výzva na podporu mobility študentov a zamestnancov

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP plánuje vyhlásiť výzvu s názvom BIN SGS03výzva na podporu mobility študentov a zamestnancov.


Oprávnené aktivity:

  • Nové formy mobility, ako napr. virtuálna mobilita
  • Študijné pobyty študentov, učiteľov, doktorandov
  • Študijné a výskumné aktivity

Alokácia výzvy: 1 058 824 eur


Predpokladaný termín vyhlásenia: september 2021