Projekty

Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantProgramyStav
CLT01003 Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera Mesto Jelšava 1 000 000 €KultúraPrebieha
CLT01004 Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne Židovská náboženská obec v Trenčíne 898 000 €KultúraPrebieha
CLT01005 Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra Štátny komorný orchester Žilina 997 177 €KultúraPrebieha
CLT01006 LYCEUM – Free Society Lab Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava - Staré Mesto 999 757 €KultúraPrebieha
CLT01007 HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov Slovenská národný múzeum 949 871 €KultúraPrebieha
CLT01008 Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch (akronym: ZICHY) Bohdal s.r.o. 563 462 €KultúraPrebieha
CLT01009 Otvorený depozitár Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica 999 357 €KultúraPrebieha
CLT01010 Umelka - centrum moderného umenia a komunity (UMELKA) Slovenská výtvarná únia 807 840 €KultúraPrebieha
CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 000 000 €KultúraPrebieha
CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA) OZ Vila K 300 170 €KultúraPrebieha
CLT01013 Dnešok je mostom k zajtrajšku - Dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 834 139 €KultúraPrebieha
CLT01014 Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym DRAGON) obec Beckov 809 165 €KultúraPrebieha
CLT02015 EMPATIA V UMENÍ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu 198 775 €KultúraPrebieha
CLT02016 KÓSY KINO CINEFIL 153 794 €KultúraPrebieha
CLT02017 ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia Žudro 199 798 €KultúraPrebieha
CLT02018 Študentské fórum Fest Anča ANČA 120 609 €KultúraPrebieha
CLT02019 Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier - SLICE OZ Povala 111 039 €KultúraPrebieha
CLT02020 Deň hliny - čaro hliny Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 199 900 €KultúraPrebieha
CLT02021 NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 192 300 €KultúraPrebieha
CLT02022 EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít Nadácia Milana Šimečku 182 130 €KultúraPrebieha
CLTPP001 Pro Monumenta II. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 500 000 €KultúraPrebieha
CLTPP002 Červený Kláštor - znovuzrodený Pamiatkový úrad SR 1 000 000 €KultúraPrebieha
DGVPP001 Jej príbeh Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 360 000 €Domáce a rodovo podmienené násiliePrebieha
GGC01005 Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 894 227 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGC01006 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska 466 094 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPriebeha
GGC01007 Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) Mesto Košice 458 504 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGC01008 Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 462 243 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGC01009 Budúcnosť verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 218 932 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGCPP001 Zlepšenie integrity verejnej správy/IIPA Úrad vlády Slovenskej republiky 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGCPP002 Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 200 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGCPP003 Zodpovedné verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
GGCPP004 TRIGLAV - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaPrebieha
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Miestny rozvoj a inklúziaPriebeha