Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV03)

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGV03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, ktorej cieľom je zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete.

Text výzvy DGV03


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Vzor Projektovej zmluvy

Vzor Partnerskej dohody


Zoznam potenciálnych donorských partnerov projektov - len v  anglickom jazyku


Žiadosť o vykonanie hodnotenia organizácie


Elektronická aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov.

Aplikácia na predkladanie žiadostí