Združenie miest a obcí Slovenska prichádza s zaujímavým nápadom a to sériou príkladov dobrej praxe, v rámci ktorých ide o predstavovanie úspešných riešení v mestách a obciach. Tie sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj

11.11.2018