Granty EHP a Nórska opäť v regiónoch s prezentáciou príkladov dobrej praxe

11.11.2018

Združenie miest a obcí Slovenska prichádza s zaujímavým nápadom a to sériou príkladov dobrej praxe, v rámci ktorých ide o predstavovanie úspešných riešení v mestách a obciach. Tie sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných samosprávach. Súčasťou príkladov dobrej praxe bolo dnes predstavenie úspešných projektov, ktoré boli realizované aj v rámci grantov EHP a Nórska.

Na tlačovej konferencii dnes v obci Muráň vystúpil za granty EHP a Nórska Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov spolu s Františkom Kašickým, veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty EHP a Nórska a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Súčasťou prezentácie bola aj obec Nižná Polianka, ktorá svojím projektom „Ondava pre život“ priniesla dočasnú prácu 150 dlhodobo nezamestnaným, a vytvorila približne 500 vodozádržných opatrení. Dlhodobým cieľom projektu je zadržať vodu v krajine a napomôcť k obnove malého vodného cyklu v regióne 44 obcí v okresoch Bardejov a Svidník s populáciou viac ako 8 000 obyvateľov. Výsledky tohto projektu priblížil Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka.

Na podujatí bolo súčasne predstavené aktuálne programové obdobie grantov EHP a Nórska, vrátane jednotlivých programov.