Sťažnosti

V prípade, ak si želáte predložiť sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, prejdite prosím na stránku https://www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/.

Ak chcete predložiť podanie, ktoré nenapĺňa znaky sťažnosti podľa zákona, môžete použiť nižšie uvedený formulár. Ide o anonymizovaný formulár, ktorý slúži najmä pre prípad, že ste nadobudli podozrenie z nesúladu s princípmi dobrého spravovania súvisiaceho s implementáciu Finančného mechanizmu EHP alebo Nórskeho finančného mechanizmu. Finančný mechanizmus EHP a Nórskych finančný mechanizmus (Granty EHP a Nórska)  majú nulovú toleranciu voči korupcii a zneužitiu fondov.


 

Formulár pre oznamovanie zneužitia a korupcie

Poznámka: Formulár nie je určený na získavanie informácií o možnostiach podpory z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné
Pre zaslanie odpovede môžete zanechať svoje kontaktné údaje: