Kontakty

 • Úrad vlády Slovenskej republiky
  Odbor grantov EHP a Nórska
  Odbor riadenia a kontroly bilaterálnych finančných nástrojov
 • Námestie slobody 1
  813 71 Bratislava
  Slovenská republika
 • eeagrants@vlada.gov.sk
 • 02/20925 516