strong Kontakty | Granty EHP a Nórska

Kontakty

 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
  sekcia Európskej územnej spolupráce
  Odbor grantov EHP a Nórska
 • Pribinova 4195/25
  811 09 Bratislava
  Slovenská republika
 • eeagrants@mirri.gov.sk
 • +421 2 2092 8464