Výzvy

DátumNázovProgramyStav
08.09.2020 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02)Miestny rozvoj a inklúziaprebieha
28.07.2020 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (LDIBF01) - komponent Miestny rozvoj a inklúziaMiestny rozvoj a inklúziaprebieha
15.07.2020 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)Miestny rozvoj a inklúziaprebieha
30.06.2020 Výskumná agentúra: Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) - BIN SGS01Obchod a inovácieprebieha
04.03.2020 Výzva na Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (BIN BF01)Obchod a inovácieprebieha
10.02.2020 Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (ACC_BF 01)Klímapozastavená
31.12.2019 Výzva ACC03 v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt určená pre základné a stredné školyKlímaukončená
29.11.2019 Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (Climaurban)Klímaukončená
16.09.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
16.09.2019 Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
19.08.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
01.08.2019 Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)Fond pre bilaterálne vzťahypozastavená
01.08.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)Fond pre bilaterálne vzťahyukončená
26.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)Kultúraukončená
26.07.2019 Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)Kultúraukončená
18.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)Domáce a rodovo podmienené násilieukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF01) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu KultúraKultúraukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF02) - komponent Umenie v rámci programu KultúraKultúraukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životomDomáce a rodovo podmienené násilieukončená