Výzvy

DátumNázovProgramyStav
30.09.2021 Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaprebieha
18.08.2021 Výskumná agentúra: Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)Obchod a inovácieprebieha
16.08.2021 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF03) - zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obeteDomáce a rodovo podmienené násilieukončená
16.08.2021 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV03)Domáce a rodovo podmienené násilieprebieha
30.07.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 02Obchod a inovácieukončená
06.07.2021 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detíDomáce a rodovo podmienené násilieukončená
17.06.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 01Obchod a inovácieukončená
14.05.2021 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV02)Domáce a rodovo podmienené násilieukončená
17.03.2021 Otvorená výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom (FBR02)Fond pre bilaterálne vzťahyprebieha
15.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR: Výzva na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy - ClimaInfo (ACC05)Klímaukončená
15.12.2020 Ministerstvo životného prostredia SR: Výzva na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí - ClimaLocal (ACC04)Klímaukončená
18.11.2020 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI03)Miestny rozvoj a inklúziaukončená
30.10.2020 Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT03)Kultúraukončená
08.09.2020 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02)Miestny rozvoj a inklúziaukončená
28.07.2020 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (LDIBF01) - komponent Miestny rozvoj a inklúziaMiestny rozvoj a inklúziaukončená
15.07.2020 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)Miestny rozvoj a inklúziaukončená
30.06.2020 Výskumná agentúra: Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) - BIN SGS01Obchod a inovácieukončená
04.03.2020 Výzva na Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (BIN BF01)Obchod a inovácieukončená
10.02.2020 Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (ACC_BF 01)Klímaukončená
31.12.2019 Výzva ACC03 v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt určená pre základné a stredné školyKlímaukončená
29.11.2019 Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (Climaurban)Klímaukončená
16.09.2019 Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
16.09.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
19.08.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaukončená
01.08.2019 Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)Fond pre bilaterálne vzťahyukončená
01.08.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)Fond pre bilaterálne vzťahyukončená
26.07.2019 Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)Kultúraukončená
26.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)Kultúraukončená
18.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)Domáce a rodovo podmienené násilieukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životomDomáce a rodovo podmienené násilieukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF02) - komponent Umenie v rámci programu KultúraKultúraukončená
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF01) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu KultúraKultúraukončená
Výzva BIN SGS03 – výzva na podporu mobility študentov a zamestnancovObchod a inovácieplánovaná
Výzva BIN SGS02 – výzva na projekty inštitucionálnej spolupráceObchod a inovácieplánovaná
Výzva DGV04 – výzva na špecializované služby poskytované zraniteľným skupinám, ako aj služieb zameraných na páchateľov násiliaDomáce a rodovo podmienené násilieplánovaná