Výzvy

DátumNázovProgramyStav
16.09.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaprebieha
16.09.2019 Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaprebieha
19.08.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01)Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
01.08.2019 Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)Fond pre bilaterálne vzťahyprebieha
01.08.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)Fond pre bilaterálne vzťahyprebieha
26.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)Kultúraprebieha
26.07.2019 Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)Kultúraprebieha
18.07.2019 Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)Domáce a rodovo podmienené násilieprebieha
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF01) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu KultúraKultúraprebieha
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF02) - komponent Umenie v rámci programu KultúraKultúraprebieha
04.06.2019 Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životomDomáce a rodovo podmienené násilieprebieha