Výzva pre bilaterálne vzťahy zameraná na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou (GGCBF03)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF03 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.  Cieľom výzvy je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi so zameraním na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Výzva GGCBF03

 

Výzva GGCBF03 bola s ohľadom na aktuálny stav na Ukrajine zrušená.


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku