Obrázok ku správe:Nový telefónny kontakt Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Nový telefónny kontakt Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dovoľujeme si informovať žiadateľov a prijímateľov na zmenu telefónneho čísla Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve investícií, regionálneho…
23.02.2021
Obrázok ku správe:Nadnárodný Fond pre zamestnanosť mladých dôležitou súčasťou podpory z Grantov EHP a Nórska

Nadnárodný Fond pre zamestnanosť mladých dôležitou súčasťou podpory z Grantov EHP a Nórska

V septembri 2020 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci Fondu pre zamestnanosť mladých. Tento fond spravuje ECORYS…
12.02.2021
Obrázok ku správe:2. Informačný online seminár k výzve CLT03

2. Informačný online seminár k výzve CLT03

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu "Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna…
02.02.2021
Obrázok ku správe:Uzávierka výzvy LDI02 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

Uzávierka výzvy LDI02 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov…
29.01.2021
Obrázok ku správe:Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA k 23.12.2020

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA k 23.12.2020

Dňa 27.7.2020 Úrad vlady SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca implementovaného v rámci Finančného…
23.12.2020
Obrázok ku správe:Informačný online seminár k výzve LDI03

Informačný online seminár k výzve LDI03

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov…
21.12.2020