Obrázok ku správe:Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

Stretnutie s poskytovateľmi služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia týkajúceho sa pripravovanej výzvy

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 si dovoľuje…
14.02.2020
Obrázok ku správe:Vyhlásená výzva pre aktivity menšieho rozsahu v rámci programu SK-Klíma - cestovné granty (ACC_BF 01)

Vyhlásená výzva pre aktivity menšieho rozsahu v rámci programu SK-Klíma - cestovné granty (ACC_BF 01)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01…
10.02.2020
Obrázok ku správe:Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie

Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie

Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky…
04.02.2020
Obrázok ku správe:Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA

Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil…
29.01.2020
Obrázok ku správe:Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb…
28.01.2020
Obrázok ku správe:Výzva v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy FBR01 bola uzavretá!

Výzva v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy FBR01 bola uzavretá!

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska si dovoľuje informovať potenciálnych žiadateľov a ich partnerov, že výzva FBR01 bola…
21.01.2020