Oznam o organizačnej zmene v rámci MIRRI SR

04.04.2024

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 bola v rámci MIRRI SR zrušená sekcia technickej pomoci a iných finančných mechanizmov.

Odbor grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku bol začlenený pod novo vzniknutú sekciu Európskej územnej spolupráce.