Novinky

Z ÚROVNE PROGRAMOV VÝZVY PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÉ!

04.06.2019

Správca programu Úrad vlády SR dňa 4.6.2019 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni…

Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá k výzve na podporu organizácii pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

24.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, si dovoľuje informovať verejnosť…

Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

22.05.2019

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (Granty…

Informácia o plánovanej výzve malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia

22.05.2019

Predbežné oznámenie Výzvy malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia (Granty EHP 2014 – 2021) Kód výzvy…

Informácia o plánovanej výzve na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi

21.05.2019

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi…

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá – súčasné umenie a kultúra

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…

Výzva na predloženie cenovej ponuky na hodnotenie preddefinovaných projektov

07.05.2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na hodnotenie nasledovných projektov: • Projekt „Revitalizácia záhrad v…