Konferencia "Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie"

27.05.2024

V dňoch od 6. do 8.  decembra 2023 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia a stretnutie siete Synergy, ktorej názvom a ústrednou témou bola “Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie“. Konferenciu spoluorganizoval odbor grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na úvod konferencie vystúpila s prejavom prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá nad konferenciou prevzala záštitu. Konferencia bola súčasťou medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Záznam z konferencie si môžete pozrieť po jednotlivých blokoch:

Deň 1 - Otvorenie - úvodné slovo

Deň 1 - Plenárne zasadnutie I   

Deň 1 - Plenárne zasadnutie II 

Deň 1 - Kultúrny príspevok k téme domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách

Deň 1 - Plenárne zasadnutie III

Deň 1 - Plenárne zasadnutie IV

Deň 1 - Záverečné slovo