Projekty

Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantProgramyStav
ACC01P01 Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov Mesto Bardejov 1 399 970 €KlímaActive
ACC01P02 Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 399 700 €KlímaActive
ACC01P03 Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 377 180 €KlímaActive
ACC02P01 Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina Mesto Žilina 1 310 230 €KlímaActive
ACC02P02 MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 1 400 000 €KlímaActive
ACC02P03 Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu Mesto Snina 1 389 200 €KlímaActive
ACC02P04 Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy mesto Brezno 1 400 000 €KlímaActive
ACC02P05 Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice) mesto Košice 1 390 220 €KlímaActive
ACC02P06 Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien mesto Šaľa 858 814 €KlímaActive
ACC03P01 Aktívna mobilita a zelené vybavenie v ZŠ Borský Mikuláš Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919, Borský Mikuláš 29 580 €KlímaActive
ACC03P02 Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 38 950 €KlímaActive
ACC03P03 Škola udržateľnej budúcnosti Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava 33 706 €KlímaActive
ACC03P04 Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 43 550 €KlímaActive
ACC03P05 CLIMECO GAB Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 44 380 €KlímaActive
ACC03P06 Myslíme a učíme ekologicky Spojená škola, Štúrova 848, Detva 29 195 €KlímaActive
ACC03P07 Učíme sa rozumieť prírode Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 31 113 €KlímaActive
ACC03P08 Vzdelávaním zvyšujeme povedomie a uskutočňujeme opatrenia v oblasti zmeny klímy Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina 21 310 €KlímaActive
ACC03P09 Zelená Európa - naša zelená škola Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, Partizánske 46 013 €KlímaActive
ACC03P10 Edukačná záhrada - EDUGA Základná škola, Spojová 3853, Banská Bystrica 22 100 €KlímaActive
ACC03P11 Chrániš vodu, chrániš život Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 41 765 €KlímaActive
ACC03P12 Klimatická záhrada Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 39 093 €KlímaActive
ACC03P13 Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 27 467 €KlímaActive
ACC03P14 Príroda - LÁSKA pre ŽIVOT Základná škola, Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto 35 150 €KlímaActive
ACC03P15 Konáme v oblasti zmeny klímy Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina 22 212 €KlímaActive
ACC03P16 Ekoučebňa na GYMPABA (ECG) Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 26 500 €KlímaActive
ACC03P17 Včelí plán pre biodiverzitu Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 46 500 €KlímaActive
ACC03P18 Ekologicky sa zeleniť, je časom overený hit Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava 20 472 €KlímaActive
ACC03P19 Školská EKOmobilizácia. Skúmame, tvoríme a motivujeme, aby sme mali odvahu spoločne meniť svet (nielen okolo nás) a zmierňovať dopady zmeny podnebia. Občianske združenie Bakomi, Pod Červenou studňou 22, Banská Štiavnica 47 500 €KlímaActive
ACC03P20 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča 38 200 €KlímaActive
ACC03P21 Učíme sa žiť Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske 30 666 €KlímaActive
ACC03P22 Chceme rásť zdravo Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica 22 990 €KlímaActive
ACC03P23 Super Eko Škola Základná škola Bieloruská 1, Bratislava 44 793 €KlímaActive
ACC03P24 Vedieť - Rozumieť - Chrániť Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 50 000 €KlímaActive
ACC03P25 Zelená nórska Tilgnerka Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava 47 500 €KlímaActive
ACC03P26 E.AR.TH Environmentálne a regulované myslenie Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 40 388 €KlímaActive
ACC03P27 Využívajte energiu ekologicky! Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad 49 990 €KlímaActive
ACC03P28 "EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole" Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 26 416 €KlímaActive
BIN01001 TestBINPROJEKT1 TESTBINPRIJIMATEL1 150 000 €Obchod a inovácie
CLT01003 Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera Mesto Jelšava 1 000 000 €KultúraActive
CLT01004 Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne Židovská náboženská obec v Trenčíne 898 000 €KultúraActive
CLT01005 Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina Štátny komorný orchester Žilina 997 177 €KultúraActive
CLT01006 LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town) 999 757 €KultúraActive
CLT01007 HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov Slovenské národné múzeum 949 871 €KultúraActive
CLT01008 Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY) Bohdal s. r. o. 563 462 €KultúraActive
CLT01009 Otvorený depozitár Múzeum Slovenského národného povstania 999 357 €KultúraActive
CLT01010 Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA) Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts) 807 840 €KultúraActive
CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 000 000 €KultúraActive
CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA) Vila K 300 170 €KultúraActive
CLT01013 Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 834 139 €KultúraActive
CLT01014 Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON). Obec Beckov 809 165 €KultúraActive
CLT01024 Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce 736 946 €KultúraActive
CLT01025 Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa) Silvia Da Col Heisar Ltd. 375 966 €KultúraActive
CLT01026 Revitalization of the Manor House of Draškovič in Čachtice / Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach Trenčiansky samosprávny kraj /The Self-Governing Region of Trenčín 800 000 €KultúraActive
CLT01027 Radnica otvorená komunitám (Radnica) Mesto Levoča 849 955 €KultúraActive
CLT01028 Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach Obec Lednické Rovne 999 789 €KultúraActive
CLT01029 Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 799 550 €KultúraActive
CLT01030 Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice Mestské kultúrne stredisko Levice 900 000 €KultúraActive
CLT02015 EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA) Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 164 525 €KultúraActive
CLT02016 KÓSY KINO CINEFIL 153 794 €KultúraActive
CLT02017 ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia Žudro 199 798 €KultúraActive
CLT02018 Študentské fórum Fest Anča ANČA 120 609 €KultúraActive
CLT02019 Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier - SLICE OZ Povala 111 039 €KultúraActive
CLT02020 Deň hliny - Čaro hliny Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 199 900 €KultúraActive
CLT02021 NOISS (Nórsko - Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 192 300 €KultúraActive
CLT02022 EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít Nadácia Milana Šimečku 182 130 €KultúraActive
CLT02023 Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku Pôtoň 200 000 €KultúraActive
CLTBF01-01 Hradisko Bojná Hands on History 1 270 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-02 Návšteva SR na lokalitách a prediskutovanie žiadosti The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-03 Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce Porseleen museet, Telemark Museum 3 684 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-04 Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača Skyhoyt live scene 3 990 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-05 Príprava spolupráca medzi HLB a Mestom Nitra The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-07 Príprava partnerstva so Skyhoyt live scene Mestská časť Rača 4 734 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-10 Príprava partnerstav Kláštora pod Znievom a spoločnosti Alibier Obec Kláštor pod Znievom 4 734 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-11 Kaštieľ Coburgovcov obec Jelšava 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-12 Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" Lednické Rovné 4 320 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02 Očista krásou Company B. Valiente 2 320 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-03 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a nórskou umelkyňou Lise Wullf Lisa Wulf 853 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-05 Kubánske hudobné a tanečné hnutie v Nórsku a na Slovensku SalsaNor 3 174 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-07 Kreatívni partneri Prešovská rozvojová agentúra 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-08 Diabol je v detailoch Morten Holmefjord 1 263 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-09 Komponovanie modernej hudby Vimarida Music DA 2 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-10 Umenie & digitálna kultúra Sorlandets Kunstmuseum 3 174 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-11 Stretnutie s potenciálnymi partnermi TRIO Publishing, s.r.o. 4 492 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-12 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo Východoslovenská galéria 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-13 Zázraky Pôtoň 3 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-14 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier Kulturfoset Huser 2 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-15 Thor Heyerdahl:budovateľ mostov, vizionár a borič hraní. Jeho dedičstvo pre naše dni Studio Kubinsky s.r.o. 3 084 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-16 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier otvor dvor 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-17 Zázraky Pôtoň 5 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTPP001 Pro Monumenta II. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 500 000 €KultúraActive
CLTPP002 Červený Kláštor - znovuzrodený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 100 000 €KultúraActive
DGV01003 Various ways to equality MyMamy, o.z. 179 730 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01004 Podpora rodovej rovnosti (PRR) Inštitút ľudských práv 199 705 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01005 Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR) Človek v ohrození, n. o. 186 166 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01006 ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVOSLOSTI EsFem 179 330 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01007 Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 180 575 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01008 Ženské práva sú ľudské práva OZ Žena v tiesni 118 580 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01009 Spoločne za rovnosť Risotto o.z. 198 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01010 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group" Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 176 047 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01012 Ženy v komunite Únia materských centier 112 570 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGVBF01-01 Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku Holes DISTINKT Consultancy 853 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBF01-02 Rodová rovnosť dosiahnutá ekonomickou nezávislosťou žien Aj Ty v IT 2 056 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBF01-03 Zvyšovanie informovanosti o rodovej rovnosti a vzdelávanie 2020 Inštitút ľudských práv 2 468 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBFPI-01 Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí Inštitút pre výskum práce a rodiny 4 856 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVPP001 JEJ PRÍBEH Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 360 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGVPP002 Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 300 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
FBR01-002 Umelecký výskum ako nová cesta v hudobnej výchove VŠMU 26 323 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR01-003 Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte Jesseniova lekárska fakulta v Martine 29 492 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR01-004 Dni Maximiliána Hella ZŠ a MŠ Maximiliána Hella 19 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR01-005 Dobré skutky zachraňujú svet RECORD, s.r.o. 19 997 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR01-008 NORSK – Výmena, spolupráca a vzdelávanie Hevhetia, s.r.o. 29 994 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR01-009 IGC - Spoločná vedecká konferencia o globálnych zmenách UVLF 30 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBRTG01-001 Oslo innovation week Touch4IT s.r.o. 3 156 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-002 Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov PANARA, s.r.o. 3 634 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBRTG01-008 Priebežný vývoj programu medzinárodnej spolupráce (ICP) Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum 2 606 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
GGC01005 Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 894 227 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01006 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska (Association of Towns and Communites of Slovakia) 466 094 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01007 Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) Mesto Košice 458 504 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01008 Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 462 243 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01009 Budúcnosť verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 218 932 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCBFPI-01 Študijná cesta na Slovensku a účasť na seminári pre budúce partnerstvá Nórsky Barentsov Sekretariát 15 980 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
GGCPP001 Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA Úrad vlády Slovenskej republiky 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP002 Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 200 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP003 Zodpovedné verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP004 TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
LDI01002 Byť pasívni nie je cesta Obec Rožkovany 465 500 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01003 SpoluBližšie (TogetherCloser) Mesto Spišská Belá 444 482 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 594 519 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01005 Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou. Mesto Moldava nad Bodvou 616 520 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01006 Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami 951 977 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01007 Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých Mesto Snina 877 050 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01008 Unity through Diversity Municipality Prakovce 773 184 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01009 Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave Mesto Jelšava 1 000 000 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01010 Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová Kružlová 352 701 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Miestny rozvoj a inklúziaActive