Budúcnosť verejnej správy


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 218 932 €

Popis projektu

Predmetom projektu spolupracujúcich partnerských inštitúcií Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Národná univerzita V. N. Karazina v Charkove spolu so Slovenským korpusom ukrajinských študentov, je posilnenie medzinárodnej spolupráce a kooperácie pri uplatňovaní princípov Good Governance. Projekt zapája mladých ľudí do správy vecí verejných a to prostredníctvom výmeny poznatkov a skúseností cez workshopy, konferencie a vzájomné diskusie do učebných materiálov vo viacerých jazykových mutáciách k novému študijnému predmetu „Competencies of Capacities in Public Institutions“. Projekt sa snaží ukázať súčasnej mladej generácii, študentom oboch univerzít, ktorí sú budúcimi odborníkmi vo verejnej správe, príklady dobrej praxe, keďže ich konanie, správanie a rozhodovanie je determinované univerzálnymi hodnotami a vysokými štandardmi vnímania verejnej integrity a zodpovednosti.

Video