Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:

  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania:

  • Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 22.7.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča" v rámci projektu Pro Monumenta II. Ponuky je možné predkladať do 7.8.2020 do 14.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky je 107 369,47€. Kompletná dokumentácia <<>>

Ukončené verejné obstarávania:

  • Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 29.6.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská Štiavnica" v rámci projektu Pro Monumenta II. Ponuky bolo možné predkladať do 17.7.2020 do 14.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky bola 118 431,84€. Kompletná dokumentácia <<>>
  • Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vyhlásil dňa 12.5.2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II““. Ponuky bolo možné predkladať do 27.5.2020 do 18.00 hod. Prepodkladaná hodnota zákazky bola 55 243,89€. Výzva na predloženie cenovej ponuky a Sprievodný list k výzve