Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:

  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

 

Zoznam VO

NázovProjektObsatarávateľStav
Externé služby projektového manažmentu“ pre projekt „LYCEUM – Free Society Lab“LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnostiCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)prebieha
HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktovHraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktovSlovenské národné múzeumprebieha
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické-remeselné a ekologické centrum Gemera“ stavebné práceKaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum GemeraMesto Jelšavaprebieha
Dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurátorské práce na fasáde - II. etapaDnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasádyDominikánsky konventprebieha
Umelka – centrum moderného umenia a komunít – stavebné práceUmelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts)prebieha
Výzva na predloženie ponuky na Dendrologický posudok na povalové stropy kaštieľaObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaThe city of Želiezovce / Mesto Želiezovceukončené
Tvorba, správa a webhosting webovej stránky projektu GGCPP004TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hraniciMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyukončené
Vyvolávací systém KPKMestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)Mesto Košiceukončené
Externé služby projektového manažmentu“ pre projekt „LYCEUM – Free Society Lab“LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnostiCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)ukončené
„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"Revitalization of the Manor House of Draškovič in Čachtice / Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v ČachticiachTrenčiansky samosprávny kraj /The Self-Governing Region of Trenčínukončené
Realizácia verejného obstarávania pre projekt : Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnostiObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaThe city of Želiezovce / Mesto Želiezovceukončené
Externé služby projektového manažmentuUmelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts)ukončené
Sedadlá kultúrno-spoločenskej sályDnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasádyDominikánsky konventukončené
"Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený.“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“Červený Kláštor - znovuzrodenýPamiatkový úrad Slovenskej republikyukončené
Reštaurovanie kaplnky a priľahlých miestností, obnova zabudovaného interiéruObnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)Bohdal s. r. o.ukončené
Externé riadenie projektu"Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnostiObnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapaThe city of Želiezovce / Mesto Želiezovceukončené
Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča" v rámci projektu Pro Monumenta IIPro Monumenta II.Pamiatkový úrad Slovenskej republikyukončené
Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra ŽilinaŠtátny komorný orchester Žilina (State Chamber Orchestra Zilina)ukončené
Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta IIPro Monumenta II.Pamiatkový úrad Slovenskej republikyukončené
Adaptácia objektu na Laskomerského ulici, Banská ŠtiavnicaPro Monumenta II.Pamiatkový úrad Slovenskej republikyukončené
Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP).Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)Mesto Košiceukončené
Externé služby projektového manažmentu” pre projekt “Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)”Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts)ukončené

Zoznam zmlúv

ProjektObstarávateľZmluva
GGC01007Mesto KošiceZmluva
CLT01010Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts)Zmluva
CLT01024The city of Želiezovce / Mesto ŽeliezovceZmluva
CLT01024The city of Želiezovce / Mesto ŽeliezovceZmluva
CLT01024The city of Želiezovce / Mesto ŽeliezovceZmluva