Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 29.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 22.04.2022

Výsadba nových 220 ks stromov v parku v Lednických Rovniach.

URL adresa: https://www.lednickerovne.sk/obecny-urad/verejne-o…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné