Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01028
  • Názov projektu: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Púchov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Lednické Rovne
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 789 €