Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01028
  • Názov projektu: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Púchov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Lednické Rovne
  • Webová stránka projektu: www.parklednickerovne.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 999 789 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky – historického parku a múzea, ktoré sa nachádza v areáli kaštieľa v Lednických Rovniach. Realizáciou projektu sa obnoví a zrekonštruuje časť cestnej siete chodníkov, hypodrom (jazdecká lúka), nová vstupná brána do parku, zrealizuje sa výrub drevín a výsadba nových 220 ks stromov. Zároveň bude osadený nový mobiliár a vytvorené tri odpočívadlá. Obnoví sa interiér sklárskeho múzea a galérie. V rámci sklárskeho sympózia za spolupráce slovenského partnera Rona a. s. a nórskeho partnera S12 Galleri og Verksted AS bude vytvorené umelecké sklárske dielo, ktoré bude po zhotovení inštalované v priestore hypodromu. Po ukončení rekonštrukčných prác budú v parku a múzeu zrealizované kultúrne a spoločenské akcie, ako napríklad výstavy sklárskych diel a keramiky, Deň miestnych produktov a remesiel, Deň židovskej a rómskej kultúry, Víkend otvorených parkov a záhrad, rozprávkový park, či Beh oslobodenia obce.

Video