Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach


NázovProjektObsatarávateľStav
Rekonštrukcia historického parku – stavebné práce – štrkovo-trávnaté chodníkyObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Rekonštrukcia historického parku - stavebné práce - 2. etapaObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Kamerový systém – nadzemná časťObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Verejné osvetlenie – nadzemná časťObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Vytvorenie exteriérovej expozície sklárskeho umeleckého diela v historickom parku v Lednických RovniachObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Interiérové zariadenie a vybavenie sklárskeho múzea a galérieObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa stavebné práceObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérieObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Brána - hlavný vstup a časť po začiatok oplotenia detského ihriska - severObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérieObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických RovniachObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – výsadba nových stromov v parku v Lednických RovniachObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Obnova sklárskeho múzea a galérieObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa stavebné práceObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Poskytovanie služieb externého projektového riadenia pre projekt „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Výrub drevín v historickom parku v Lednických Rovniach v projekte Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Výrub drevín v historickom parku v Lednických Rovniach v projekte Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapaObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovneukončené
Kamerový systém - nadzemná časťObnova a revitalizácia historického parku v Lednických RovniachObec Lednické Rovnezrušené

Zmluvy

ProjektObstarávateľ / Názov zákazkyZmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Rekonštrukcia historického parku – stavebné práce – štrkovo-trávnaté chodníky
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Kamerový systém – nadzemná časť
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Verejné osvetlenie – nadzemná časť
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Rekonštrukcia historického parku - stavebné práce - 2. etapa
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Vytvorenie exteriérovej expozície sklárskeho umeleckého diela v historickom parku v Lednických Rovniach
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Interiérové zariadenie a vybavenie sklárskeho múzea a galérie
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérie
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa stavebné práce
Zmluva
Dodatok č. 1
CLT01028Obec Lednické Rovne
Brána - hlavný vstup a časť po začiatok oplotenia detského ihriska - sever
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Výrub drevín v historickom parku v Lednických Rovniach v projekte Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach
Zmluva
CLT01028Obec Lednické Rovne
Poskytovanie služieb externého projektového riadenia pre projekt „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“
Zmluva