Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 18.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 05.11.2021

Jedná sa obnovu historického parku v Lednických Rovniach. Rekonštrukcia sa zameriava na revitalizáciu dendrologickej zložky parku z pohľadu záhradnej architektúry a stavebnú obnovu historických stavieb a prvkov drobnej architektúry. Sprievodnými súčasťami zámeru je revitalizácia siete chodníkov, osadenie mobiliáru solitérne či združené v odpočívadlách. Navrhuje sa elektrifikácia areálu - verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a inštalácia kamerového systému s nočným videním. Elektrifikácia a kamerový systém sa robia iba do úrovne podzemných rozvodov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/52…